Verkoop van een onderneming

Om tot het beste resultaat te komen, is het van belang om gestructureerd te werk te gaan.

Stappen bij de verkoop van een onderneming

Verkoopstrategie bepalen
In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald op welke wijze de kandidaat-kopers worden benaderd en hoe naar een succesvolle transactie toe te werken. Iedere transactie is uniek en vraagt om een specifieke benadering. Door het bepalen van de doorlooptijd, de te verstrekken informatie en de contractvorm wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke transactie die past bij de wensen van de opdrachtgever.

Geheimhouding
Bij de verkoop van een onderneming is absolute geheimhouding essentieel. DGMC zorgt tijdens de algehele verkoop voor de juiste documenten om confidentialiteit te waarborgen.

Opstelling Informatie Memorandum
Bij het opstellen van het Informatie Memorandum worden zoveel mogelijk kenmerken van de onderneming onder het voetlicht gebracht. Indien mogelijk worden sleutelfunctionarissen geïnterviewd om de latente waardes in beeld te krijgen en de kwaliteiten van de onderneming zo scherp mogelijk zichtbaar te maken voor de beoogde kandidaat-koper. Hierdoor ontstaat een positief doch realistisch beeld van de onderneming.

Een goede Informatie Memorandum zorgt voor een efficiënte informatie-uitwisseling tussen kandidaat-kopers en de onderneming en voorkomt dat de verkopende partij veel tijd verliest bij de informatieverstrekking. Ook voor de transactiefinanciering door de koper is een scherpe en volledige Informatie Memorandum van eminent belang.

Selectie kandidaat kopers
In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke kopers benaderd zullen worden. DGMC stelt vooraf een lijst samen van verschillende soorten kopers. Veelal is de uiteindelijke koper een andere dan in eerste instantie gedacht werd. Door het creatief nadenken over mogelijke kopers vanuit verschillende gezichtspunten wordt de kans op een succesvolle transactie vergroot.

Benaderen kandidaat kopers
DGMC benadert de kandidaat-kopers op het juiste niveau met de nodige discretie.

Biedingen
Biedingen worden doorgenomen met kandidaat-kopers om de opdrachtgever zoveel mogelijk te ontzien en tijdsbeslag te minimaliseren. Biedingen worden gekwalificeerd en kandidaat-kopers geïnformeerd ten aanzien van de gewenste transactiestructuur.

Onderhandelingen
DGMC voert namens de opdrachtgever de onderhandelingen en beoordeelt biedingen naar prijs, voorwaarden en financiering. Nadat de beoogde kandidaat-koper wordt geselecteerd, zorgt DGMC voor de algehele afwikkeling van het verkoopproces, zoals het boekenonderzoek, begeleiding van de juridische documenten en het sluiten van de overeenkomst.

Begeleiding due diligence
DGMC zorgt voor de coördinatie tijdens het boekenonderzoek teneinde de opdrachtgever te ontzien.

Wat is de toegevoegde waarde van DGMC tijdens het verkoopproces?

Waarde van de onderneming zichtbaar maken:
 • goede Informatie Memorandum opstellen;
 • benadrukken van de sterktes van de onderneming;
 • identificeren van mogelijke synergie-effecten;
 • benadrukken van potentiële groeimogelijkheden;
 • identificeren van verbeterpotentieel.
Identificeren van kopers en communicatie:
 • identificeren van zowel strategische als financiële kopers, gebruikmakend van het netwerk van DGMC;
 • voorselectie van kandidaat-kopers;
 • identificeren van waardevoordelen voor de kandidaat-kopers;
 • verzorgen van bedrijfspresentatie voor de kandidaat-kopers;
 • procesbegeleiding en informatieverstrekking.
Vertegenwoordigen van de opdrachtgever tijdens de onderhandelingen:
 • beïnvloeding van de sfeer tijdens onderhandelingen;
 • maximalisatie van de verkoopprijs en overige voorwaarden;
 • transactiestructuur vormgeven;
 • evaluatie van kandidaat-kopers teneinde de beste voorwaarden te verkrijgen.
Ondersteuning tijdens boekenonderzoek:
 • proactieve procesbewaking en het oplossen van knelpunten;
 • ondersteuning bij de beantwoording van aanvullende vragen van kandidaat-koper;
 • kritische vragen afdoende beantwoorden om prijsreducties te voorkomen;
 • ondersteunen bij onderhandeling m.b.t. concurrentiebedingen en managementovereenkomsten;
 • fungeren als bliksemafleider tijdens het verkoopproces om de relatie tussen koper en verkoper te waarborgen.