Referenties

Verkoop CV onderhoudsspecialist DGA wenst na het maken van strategische keuzes een onroerend goed dienstverlener te verkopen.
Rol DGMC Werving van meerdere kandidaat kopers. Waardebepaling gemaakt. Informatiememorandum opgesteld. In overleg met de opdrachtgever is een selectie gemaakt van geschikte bedrijven en zijn er diverse gesprekken gevoerd. Resultaat Succesvolle transactie gerealiseerd met een strategische koper.
Verkoop legionella specialist DGA wenst na het maken van strategische keuzes een onroerend goed dienstverlener te verkopen.
Rol DGMC Werving van meerdere kandidaat kopers. Waardebepaling gemaakt. In overleg met de opdrachtgever is een selectie gemaakt van geschikte bedrijven en zijn er diverse gesprekken gevoerd. Resultaat Succesvolle transactie gerealiseerd met een geschikte koper.
Aankoop bedrijf actief in ventilatie infrastructuur Financieel directeur wenst een combinatie te maken tussen een rol als investeerder en financieel manager.
Rol DGMC Na meerdere bedrijven beoordeeld te hebben is een passend bedrijf gevonden, Binnen een relatief korte termijn zijn koper en verkoper het eens geworden over de hoofdlijnen van de transactie. DGMC heeft de deal structuur bepaald, onderhandelingen gevoerd en financiering van de transactie verzorgd. Tevens in overleg met notaris de koopstructuur opgericht. Resultaat Succesvolle transactie gerealiseerd inclusief financiering. Binnen 3 maanden na de transactie is tevens een vervanger voor de DGA aangesteld.
Buy and build ICT infrastructuur specialist Succesvolle specialist in ICT infrastructuur met eigen datacenter zoekt groei middels acquisities.
Rol DGMC Via verschillende kanalen worden geschikte bedrijven gevonden waarmee in gesprek is getreden. Naast opstellen van de intentieverklaring wordt ook de transactie financiering begeleidt en een nieuwe huisbankier aangezocht.
Verkoop stofferingsbedrijf DGA wenst om gezondheidsredenen zijn bedrijf te verkopen.
Rol DGMC Werving van meerdere kandidaat kopers. Waardebepaling gemaakt. In overleg met de opdrachtgever is een selectie gemaakt van geschikte bedrijven en zijn er diverse gesprekken gevoerd.
Verkoop specialistische horeca groothandel DGA wenst wegens het gebrek aan opvolging binnen de familie een externe koper te vinden en verzoekt DGMC de verkoopbegeleiding te verzorgen.
Rol DGMC Werving van meerdere kandidaat kopers via verschillende kanalen en het gericht benaderen van geschikte kopers. Waardebepaling gemaakt. Gesprekken gevoerd met geschikte overname kandidaten.
Verkoop specialistische retailer met meerdere locaties DGA wenst om gezondheidsredenen zijn bedrijf te verkopen.
Rol DGMC Verkoop strategie bepaald. Werving van meerdere kandidaat kopers. Waardebepaling gemaakt. In overleg met de opdrachtgever is een selectie gemaakt van geschikte bedrijven en zijn er diverse gesprekken gevoerd.
Aankoop MBI kandidaat Bedrijfseconoom met een financiële achtergrond wenst zich in te kopen bij een bedrijf om in samenwerking met de DGA een groei scenario te bewerkstelligen en gezamenlijk een exit te realiseren.
Rol DGMC Middels database search en een gericht mailing wordt contact gezocht met relevante bedrijven die open staan voor een gezamenlijke groeistrategie.
Verkoop Party Center Wegens afstand van het hoofdkantoor zoekt eigenaar een nieuwe exploitant.
Rol DGMC Verkoopprofiel opgesteld en via het netwerk van DGMC uitgezet. Meerdere belangstellende kopers voorzien van nadere informatie. Financieringscapaciteit van kandidaat kopers beoordelen. Onderhandelingen voeren over overdracht inventaris, goodwill en huurovereenkomst.
Verkoop gespecialiseerde technische dienstverlener Als gevolg van toenemende omvang van opdrachten wenst de DGA aansluiting te vinden bij een strategische koper. DGA wenst na de overname over een langere termijn verbonden te blijven.
Rol DGMC Werving van meerdere kandidaat kopers middels gerichte benadering van relevante grotere technische dienstverleners. Waardebepaling gemaakt. Informatiememorandum opgesteld. Onderhandelingen gevoerd. Overleg gevoerd over arbeidsvoorwaarden na overname.
Verkoop telecom specialist DGA wenst een nieuwe uitdaging aan te gaan en verzoekt DGMC de verkoopbegeleiding te verzorgen.
Rol DGMC Werving van meerdere kandidaat kopers. Waardebepaling gemaakt. Informatie memorandum opgesteld. In overleg met de opdrachtgever is een selectie gemaakt van geschikte bedrijven en worden gesprekken gevoerd met meerdere belangstellende strategische kopers.
Verkoop cateraar DGA zoekt aansluitging bij een strategische partner om de volgende groeifase van de onderneming te realiseren.
Rol DGMC Werving van meerdere kandidaat kopers. Waardebepaling. Informatie memorandum opgesteld. In overleg met de opdrachtgever is een selectie gemaakt van geschikte bedrijven en worden gesprekken gevoerd met meerdere belangstellende strategische kopers. Verkoop aan een Multi dienstverlener gerealiseerd waarbij de DGA commercieel directeur wordt binnen de grotere organisatie.
Aankoop technische dienstverlener In opdracht van een financiële koper geschikte ondernemingen aangedragen ter overname.
Rol DGMC Aandragen van ondernemingen die passen bij het zoek en risicoprofiel van de opdrachtgever. Uitvoeren van een risico analyse en de financierbaarheid van de onderneming onderzocht. Op basis van de criteria van de opdrachtgever een intentieverklaring geformuleerd en onderhandelingen gevoerd met de verkopende partij. Financieringsvoorstel opgesteld en gerealiseerd bij een gerenommeerde financiële instelling.
Aankoop ERP aanbieder Internationale gespecialiseerde softwarehuis zoekt ter uitbreiding in de Nederlandse markt een ERP aanbieder ter overname.
Rol DGMC Zoekprofiel opgesteld en relevante partijen rechtstreeks benaderd. Analyse van de vraagprijs en onderhandelingen voeren namens de opdrachtgever. Onderhandelingspunten in kaart gebracht en risico analyse uitgevoerd. Technische due diligence laten uitvoeren.
Aankoop MBI kandidaat Technisch georiënteerde turn-around manager zoekt een eigen bedrijf om voor een langere termijn aan verbonden te zijn.
Rol DGMC Aandragen van een geschikte onderneming waar een technisch operationeel manager wordt gezocht en participatie een randvoorwaarde is. Inhoudelijk goede aansluiting waarbij waardering van het aandelenbelang van secundaire belang is. Advies bij de financiering en realisatie daarvan.
Verkoop middelgrote elektrotechnisch installatiebedrijf DGA zoekt aansluiting bij een landelijke speler.
Rol DGMC Informatie memorandum en waardebepaling opgesteld, benaderen van meerdere kandidaat kopers. Onderhandelingen gevoerd. Koper zocht een regionale hub om verder te kunnen groeien.
Advies bij implementatie van werknemersparticipatie Technisch adviesbureau wenst werknemers in de gelegenheid te stellen om te participeren in de onderneming.
Rol DGMC In overleg met de huisaccountant en fiscalist een presentatie opgesteld ter voorlichting aan de werknemers. Gesprekken gevoerd met verschillende werknemers en een FAQ overzicht opgesteld.
Aankoop MBI-softwarebedrijf Programmamanager in complexe ICT-implementaties wenst na een succesvolle carrière de stap te maken naar een eigen bedrijf.
Rol DGMC In overleg met de opdrachtgever is een selectie gemaakt van geschikte bedrijven en zijn er diverse gesprekken gevoerd. DGMC heeft een deel van de structuur bepaald, onderhandelingen gevoerd en transactie van de financiering verzorgd. Resultaat Digitale mediabedrijf gevonden met opvolgings vraagstukken
Aankoop verfgroothandel Opdrachtgever is in de gelegenheid om een verfgroothandel buiten de bestaande regio toe te voegen aan de groep.
Rol DGMC DGMC heeft de directie geadviseerd, een waardebepaling en bedrijfsanalyse uitgevoerd en aankooponderhandelingen verricht. Resultaat Transactie gerealiseerd met aandacht voor management rolverdeling na de transactie
Middelgroot beveiligingsbedrijf Directie zoekt aansluiting bij een landelijk werkende collega.
Rol DGMC In een eerdere fase is geadviseerd de verkoop uit te stellen i.v.m. een eenzijdige omzetverdeling. Twee jaar later is het bedrijf sterk gegroeid en is er een betere klantenspreiding. DGMC heeft de waardebepaling verzorgd, Informatiememorandum en zoekprofiel opgesteld. Shortlist opgesteld en kandidaat kopers benaderd. Resultaat Na meerdere gesprekken is een geschikte ambitieuze koper gevonden, waardoor een sterk synergetische combinatie is ontstaan met meerdere USP’s.
MBO ICT bedrijf Directie wenst MBO te realiseren en te verzelfstandigen van de ICT-groep.
Rol DGMC DGMC heeft de directie geadviseerd inzake de aankoopstrategie, scenario analyses en een waardebepaling uitgevoerd, de LOI geformuleerd en onderhandelingen gevoerd met de Holding-directie. Resultaat Tranaactie wordt uitgesteld, afspraken gemaakt ten aanzien van condities bij toekomstige verkoop
Bedrijfsopvolging Internationaal standbouwbedrijf Eigenaar wenst een stap terug te doen en nog enkele jaren actief te blijven.
Rol DGMC Er zijn kopers geïnventariseerd in zowel binnen- als buitenland en combinaties gezocht tussen lokale MBI-kandidaten in combinatie met buitenlandse, strategische kopers. Resultaat Verkoop aan een MBI kandidaat met internationale ervaring
MBI-aankoopbegeleiding kunststofproducent Manager in loondienst met commerciële vaardigheden zoekt een eigen bedrijf.
Rol DGMC Er is een zoekprofiel opgesteld en in het netwerk uitgezet. Hierbij heeft DGMC de intentieverklaring opgesteld, onderhandelingen gevoerd en tevens de transactiefinanciering begeleid. Resultaat Na meerdere bedrijven te hebben beoordeeld, is een producent van kunststofproducten aangekocht.
Verkoopbegleiding webhostingbedrijf Eigenaar wenst zijn bedrijf te verkopen teneinde nieuwe activiteiten te ontplooien.
Rol DGMC Opstellen Informatie memorandum, waardebepaling, benaderen kandidaat kopers. Resultaat De transactie is in twee delen gerealiseerd: de applicaties zijn verkocht middels een activatransactie aan een softwarehuis en de hostingactiviteiten middels een aandelentransactie aan een collega-aanbieder.
Verkoopbegeleiding installatiebedrijf Eigenaar wenst zijn ambities te vervullen door aansluiting bij een strategische partner.
Rol DGMC De verkoopstrategie is bepaald, de waardebepaling en het verkoopmemorandum zijn opgesteld, kandidaat-kopers werden benaderd en er zijn onderhandelingen gevoerd. Resultaat Na meerdere gesprekken is een koopovereenkomst getekend met een grotere regionale speler.
MBI koopt lasbedrijf MBI-kandidaat met een groot netwerk in de olie en gas industrie zoekt een lasbedrijf.
Rol DGMC De opdracht was het zoeken en vinden van een geschikt lasbedrijf met voldoende kraancapaciteit om de olie- en gasindustrie te kunnen bedienen. Resultaat Naast de aankoopbegeleiding werden ook de bedrijfs- en transactiefinanciering gearrangeerd met een bancaire instelling.
Verkoopbegeleiding van een technisch advies- en realisatiebureau Eigenaar van een sterk groeiend, specialistisch bedrijf in de olie- en gasindustrie zoekt aansluiting bij een strategische partij om de sterke groei het hoofd te bieden.
Rol DGMC Het verkoopmemorandum, de waardebepaling en de verkoopstrategie werden opgesteld. Er zijn gesprekken met meerdere kandidaat-kopers gevoerd, aanbiedingen beoordeeld en onderhandelingen gevoerd. Resultaat Wegens investeringsstop van de kopende partij is de transactie uitgesteld.
Aankoopbegeleiding van een installatiebedrijf Tweede generatie zoekt groei door het aankopen van collega-installateurs met opvolgingsproblematiek.
Rol DGMC Het zoekprofiel werd opgesteld en bedrijven die binnen het profiel passen zijn benaderd. Vervolgens werd de waardebepaling opgesteld, onderhandelingen gevoerd en de due diligence gecoördineerd. Resultaat Een transactie werd gerealiseerd met een collega in een aangrenzende regio, waardoor synergievoordelen van product-marktcombinatie realiseerbaar werden.
Aankoopbegeleiding van een architectenbureau Bestaand bedrijf in vastgoedbeheer en -onderhoud acquireert een architectenbureau in de regio om synergetische effecten te realiseren.
Rol DGMC Het aangeboden verkoopmemorandum werd beoordeeld en de verkoper geconfronteerd met inconsistenties in de waardebepaling. De intentieverklaring is opgesteld en er werden onderhandelingen gevoerd. Resultaat Aankoop transactie gerealiseerd binnen de bestaande financieringsarrangement.
Bedrijfsopvolging binnen een schildersbedrijf Eigenaar wenst een lange-termijn-overdrachtsstrategie te bepalen.
Rol DGMC DGMC begeleidde het bewustwordingsproces. Met alle familieleden werden interviews gehouden en er is een meerjarenplan-van-aanpak opgesteld. Resultaat Bedrijf wordt overgedragen aan de dochter en schoonzoon.
Management buy out assurantietussenpersoon Tweede man neemt het bedrijf over van zijn oudere collega na jarenlange samenwerking.
Rol DGMC DGMC adviseerde het management bij de aankoop en financiering van de transactie. Resultaat Transactie gerealiseerd met behoud van bestaande financieringscapaciteit
Aankoop en financiering van een holding met 4 werkmaatschappijen, 96 werknemers en 3 directieleden MBI-kandidaat met een goede trackrecord in de installatiebranche zoekt een eigen bedrijf.
Rol DGMC Van een installatiebedrijf met een omzet van 9 miljoen is de waardebepaling opgesteld. DGMC verzorgde de begeleiding bij onderhandelingen, transactiefinanciering en het coördineren van een due diligence. In de post-transactiefase vond de implementatie van de business balanced scorecard plaats. Resultaat Aankoop met succes gerealiseerd inclusief transactiefinanciering met zeer beperkte eigen inbreng van de MBI kandidaat.
Verkoopbegeleiding van een middelgroot adviesbureau De directie en aandeelhouders wensen hun bedrijf te verkopen.
Rol DGMC De stille verkoop werd ingezet en een select aantal kandidaat-kopers werden benaderd. Resultaat Na het voeren van oriënterende gesprekken is besloten de onderneming in twee entiteiten voort te zetten.
Groei door acquisitie Een relatief klein elektrotechnisch installatiebedrijf zoekt versnelde groei door middel van aankoop van een of meerdere installatiebedrijven.
Rol DGMC Er wordt een zoekopdracht uitgezet. Resultaat Gefaseerde transactie wordt gerealiseerd om de financieringsbelasting te beperken
'Buy and build' in de vleeswarenindustrie Introductie van een nieuw vleeswarenconcept. Opdrachtgever wenst meerdere vleeswarenproductiebedrijven te acquireren.
Rol DGMC Benaderen van relevante kopers in de vleeswaren industie. Resultaat Gesprekken leiden niet tot een transactie in vleeswarenindustie maar wel in de kant en klaar maaltijden industrie.
Verkoopbegeleiding van een tolk-/vertaalbureau Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de eigenaar zoekt DGA een opvolger.
Rol DGMC Waardebepaling, Informatiememorandum en verkoopprofiel opgesteld. Uitgezet in relevantie netwerk. Kandidaat selectie en gesprekken gevoerd. Resultaat Transactie gerealiseerd met MBI kandidaat.
Verkoop van een elektrotechnisch installatiebedrijf Eigenaar is vanwege leeftijd en gezondheid op zoek naar bedrijfsopvolging.
Rol DGMC Waardebepaling, Informatiememorandum en verkoopprofiel opgesteld. Uitgezet in relevantie netwerk. Kandidaat selectie en gesprekken gevoerd. Onderhandelingen gevoerd en intentieverklaring opgesteld. Resultaat Het bedrijf werd overgenomen door een soortgelijk bedrijf in een andere regio, die hiermee een grotere actieradius verwerft.
Privatisering van een onderhoudsbedrijf door middel van een management buy out Bedrijfsleider krijgt de gelegenheid om het bedrijf te verwerven.
Rol DGMC Resultaat Door gunstige financieringsmogelijkheden te bedingen werd de overname financierbaar.
Verkoopbegeleiding van een trainingsbureau Jonge eigenaar zoekt nieuwe uitdaging en wenst het bureau over te dragen.
Rol DGMC Opstellen verkoop memorandum, waardebepaling, werving van potentiële kopers, voeren van onderhandelingen, opstellen intentieverklaring. Resultaat Bedrijf verkocht aan een koper uit het oosten van het land zoekt uitbreiding in de Randstad.