Advies

Voordat er lange-termijn-keuzes gemaakt gaan worden, is een goede analyse en concrete onderbouwing een vereiste basis. Dit kan door middel van de concrete opdrachten:

 • SWOT-analyse
 • Rendementsscan
 • Financiering scan
SWOT-analyse
Aan de hand van een sterkte-zwakteanalyse wordt de organisatie doorgelicht. Hierbij komen alle bedrijfsaspecten aan de orde: commercie, product/diensten, organisatie, processen, personeel en marktpositionering.

DGMC geeft na onderzoek een haarscherp beeld met concrete conclusies en aanbevelingen.

Wat levert het op:

 • vreemde ogen dwingen: confrontatie en bewustwording;
 • concrete doelstellingen met deadlines voor de komende periode;
 • focus en verbeterde communicatie;
 • plezier in het werk!
Rendementscan
Bent u tevreden met uw bedrijfsresultaat?

Aan de hand van een gestructureerde aanpak maakt DGMC een analyse van de onderneming. Het anders kijken naar de onderneming kan vaak verassende effecten opleveren.

Wat levert een rendementscan op:

 • integraal zicht in daadwerkelijke kostprijzen en verborgen kosten;
 • inzicht in klantenbijdrage;
 • samenhang in indirecte kosten en toegevoegde waarde voor de organisatie;
 • verbeterpunten in processen binnen de organisatie;
 • kostenstructuur en potentiële kostenreducties;
 • benchmarking van kosten met vergelijkbare organisaties.
Financieringscan
Ziet u op tegen een gesprek met de bank?

Financiering is vaak een onderbelicht bedrijfsonderdeel met vaak grote gevolgen. DGMC maakt een analyse en brengt een concreet advies. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan:

 • werkkapitaalreductie;
 • alternatieve financieringsvormen;
 • klantenafspraken;
 • betaalgedrag afnemers;
 • maak- of koopbeslissingen.
DGMC kan ook voor implementatie zorgdragen en als gesprekspartner met de bank fungeren. Door alle partijen wordt dit gewaardeerd.