Aankoop begeleiding

Intake
In een of meerdere interviews wordt doorgevraagd totdat een concreet beeld ontstaat over het gewenste bedrijf, regio en omvang. Desgewenst kan een ondernemerstest worden afgenomen om inzicht te krijgen in de typologie van de ondernemer om zodoende een betere zoekprofiel op te stellen.

Werving
Aan de hand van een scherp geformuleerd anoniem profiel wordt via collega intermediairs, participatie maatschappijen en data bases het profiel zo breed mogelijk onder de aandacht gebracht. Verder wordt een gelesecteerde aantal bedrijven persoonlijk benaderd. Veelal komen hier verassende reacties uit voort.

Kennismaking met het bedrijf en ondernemer
Voordat gesproken wordt over verkoopprijs en andere condities vindt een kennismakingsgesprek plaats met als doel dat de toekomstige koper en verkoper elkaar goed leren kennen. Hier wordt de basis gelegd voor een succesvolle overdracht.

Risico analyse onderneming
Na een beslissing om tot aankoop over te gaan wordt aan de hand van de ontvangen informatie en een omgevingsanalyse een risicoanalyse gemaakt. Dit legt de basis voor een inhoudelijke discussie met de verkopende partij.

Waardebepaling
Er bestaat altijd een groot verschil tussen waarde en prijs. Hierbij is niet alleen de prijs van belang maar ook de aanvullende condities. Veelal worden synergie voordelen overschat. Realiteitsgehalte is van eminent belang om tot een evenwichtig voorstel te komen.

Transactie vormgeving
Bij een positieve beoordeling van de mogelijke transactie wordt een intentieverklaring (LOI) opgesteld teneinde zo concreet mogelijk alle aspecten van de transactie vast te leggen. Door of hoofdlijnen de transactie vorm te geven is een basis gelegd voor de financiering en de definitieve koopovereenkomst.

Financiering
Veelal maakt een bancaire financiering een cruciaal deel uit van de transactie. DGMC begeleidt daarom tevens de financieringsaanvraag.

Due Diligence
Na het ondertekenen van de LOI wordt een boekenonderzoek uitgevoerd. Dit blijft niet beperkt tot de cijfers maar teven juridische technische en bedrijfskundige aspecten. Geconstateerde afwijkingen worden besproken met de verkopende partij. Dit kan leiden tot een aanpassing van de verkoopprijs of aanvullende voorwaarden. In bepaalde gevallen kan het leiden tot het beëindigen van het aankoopproces.

Transactie afronding
Opstelling van een definitieve koopovereenkomst. Realisatie van de transactie en financiering

Post transactie fase
De overname houd niet op bij de notaris, Dan begint het pas. DGMC wordt vaak ook na de transactie betrokken om de overdracht inhoudelijk in goede banen te leiden.


Toegevoegde waarde DGMC bij de aankoop van een onderneming

  • Voorlichting ten aanzien van het aankoopproces en het hebben van een eigen onderneming
  • Groot landelijk netwerk
  • Effectieve zoek methodieken met een hoge slagingskans
  • 12 jaar ervaring in transactie realisatie
  • Inlevingsvermogen waardoor transacties aansluiten bij de beeldvorming van zowel koper als verkoper.
  • Kennis van bancaire condities bij de financiering van transacties